top of page

Досие до 15.04.2016г.

дата на публикация: 26.02.2015г.

дата на публикация: 26.02.2015г.

Съобщение:

дата на публикация: 07.04.2015г

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП ОДЗ № 2 "Здравец" уведомява учатниците в открита процедура с предмет: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 "Здравец", че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 15.04.2015г. в 12:00 ч. в сградата на детското заведение. Резултатите от дейността на комисията са отразени в протокола публикуван на сайта. 

дата на публикация: 07.04.2015г

дата на публикация: 20.04.2015г

дата на публикация: 20.04.2015г.

bottom of page