top of page
Днес колективът на заведението работи по проблемите свързани с:
1.Осигуряване на  по-добри условия за социална адаптация и емоционално благополучие на децата.
2.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,добродетели и култура чрез българския фолклор.
3.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
4.Приобщаване на семейството към живота на детското заведение.

Обучение

bottom of page