top of page

Групи...

​"Образованието е най-мощното оръжие,
с което може да се промени света". Нелсън Мандела
В детското заведение децата са разпределени в следните групи:

1. яслена група „Пъргави кончета“ - мед. сестри: Р. Тасева, Е. Ръбачева
2. яслена група „Мечо Пух“ - мед. сестри:  В. Костадинова, Св. Джандарова
3. яслена група „Зайко“ - мед. сестри: Г. Златкова, М. Котларска
4. група „Мики Маус“ - учители:  Хр. Палашева, О. Димитрова.
5.група „Слънчице“ - учители:  М. Кротева, Ив. Филипова
6. група „Хлапета“ -учители: З. Енчева, Ив. Петрова
7. група „Звездички“ - учители: Хр. Мазгалова, К. Стаменова
8. група „Балони“ - учители:  М. Темелкова, А. Гръндева
9. група „Букет“ - учители:  В. Трендафилова, И. Аврамова
10. група „Сръчни ръчички“ - учители:  И. Караджова, См. Божинова
11. група „Цветя“ - учители:  М. Георгиева, Д. Каменарова
12. група „Калинки“ - учители: Р. Бакалова, Д. Христова
13. група „Пчелички“ -учители: Т. Чолтеева, Г. Карабелска

логопед -  Сн. Кръстева
​старши сестри   - В. Борикова, М. Каратанчева
bottom of page