top of page

Групи...

​"Образованието е най-мощното оръжие,
с което може да се промени света". Нелсън Мандела
В детското заведение децата са разпределени в следните групи:

1. яслена група „Пъргави кончета“ - мед. сестри: Р. Тасева, Е. Ръбачева
2. яслена група „Мечо Пух“ - мед. сестри:  В. Костадинова, Св. Джандарова
3. яслена група „Зайко“ - мед. сестри: Г. Златкова, М. Котларска
4. група „Мики Маус“ - учители:  Сн. Кръстева, О. Димитрова.
5. група „Слънчице“ - учители:  М. Темелкова, Ив. Филипова
6. група „Хлапета“ -учители: З. Енчева, Ив. Петрова
7. група „Звездички“ - учители: Хр. Мазгалова, К. Стаменова
8. група „Дъга“ - учители:  М. Кротева, В. Михова, И. Аврамова
9. група „Сръчни ръчички“ - учители:  И. Караджова, См. Божинова
10. група „Цветя“ - учители:  М. Георгиева, Д. Каменарова
11. група „Калинка“ - учители: А. Гръндева, Д. Христова
12. група „Пчелички“ -учители: Т. Чолтеева, Г. Карабелска

​старши сестри   - В. Борикова, М. Каратанчева
bottom of page