top of page

За нас

За нас

ОДЗ № 2 "Здравец " е приeмник на  откритата през декември 1963г ЦДГ№2. Помещава се в собствена база, строена за детска градина .
Първият етаж от сградата се заема от две групи деца на яслена възраст, които съществуват самостоятелно, а втория- от трите групи на ЦДГ № 2. По това време към градината се води и една филиална група, настанена в частна къща.
За периода 1973г.-1975 г. групите нарастват на 6,а до 1982-те са вече 11.
На 01.10.1980 година става обединяването на двете яслени групи  с детската градина и се преименува в Обединено детско заведение № 2.
Понастоящем в  ОДЗ № 2 има 250 деца разпределени в 11 групи -2 групи детска ясла и 9 групи детска градина като 6 от групите се помещават във филиали.Персональт е 44 човека,разпределени както следва: педагогически -20 ,медицински-6, и помощно-обслужващ-21.

От 1998 г. към ОДЗ № 2 е открит и логопедичен кабинет.
От 1963 г. до 1981 г. директор на детското заведение е г-жа Екатерина Стоянова,а след това директори стават госпожите Ваня Алексиева и Христина Палашева .

От 1995 г до септември 2021г. директор на детското заведение е г-жа Цветана Балтаджиева.
От 2021г. директор на детското заведение е г-жа Янка Василева 
bottom of page