Досие

Публикувано на 19.11.2018г.

Публикувано на 19.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Съобщение
04.01.2019г.

До Заинтересованите лица

 

Относно: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ Здравец за 2019-2020 год.

 

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето наценовите предложения на  допуснатите участници ще се осъществи на 09.01.2019 год. от 10:00 часа в сградата на ДГ Здравец, находяща се в гр.Сандански, ул.Цар Смеон № 1

 

 

С уважение,

Председател на комисията

Валентина Костадинова

Публикувано на 10.01.2019г.

Публикувано на 28.01.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.