top of page

Досие

Публикувано на 19.11.2018г.

Публикувано на 19.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Публикувано на 20.11.2018г.

Съобщение
04.01.2019г.

До Заинтересованите лица

 

Относно: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ Здравец за 2019-2020 год.

 

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето наценовите предложения на  допуснатите участници ще се осъществи на 09.01.2019 год. от 10:00 часа в сградата на ДГ Здравец, находяща се в гр.Сандански, ул.Цар Смеон № 1

 

 

С уважение,

Председател на комисията

Валентина Костадинова

Публикувано на 10.01.2019г.

Публикувано на 28.01.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

Публикувано на 22.02.2019г.

bottom of page