/ Вътрешни правила

Вътрешни правила                                                          

Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в ОДЗ N: 2 „Здравец“ – Сандански